Når vi er klar med kvalitetsrapporterne, mødes repræsentanter fra den lokale ledelse, medarbejdere, forældre, elever, områdechef og en faglige konsulent. Rapporten drøftes og i samarbejde indkredses et eller flere udviklingspunkter, som institutionen eller skolen skal arbejde særligt fokuseret med i de kommende år.

Du kan finde de lokale kvalitetsrapporter for dagtilbud, skoler og Ung i Aarhus nedenfor.

Ønsker du at læse mere om udviklings- og tilsynspunkterne ved kvalitetssamtalerne, kan du finde en samlet oversigt i bilag 1 til ”Kvalitetsrapport for Børn og Unge”