Kvalitetsrapporter dagtilbud, skoler og Ung i Aarhus

Kvalitetsrapporter dagtilbud, skoler og Ung i Aarhus

Når den lokale kvalitetsrapport er udarbejdet, afholdes en kvalitetssamtale mellem repræsentanter fra den lokale ledelse, medarbejdere, forældre og elever samt den tilhørende områdechef og en faglige konsulent. På kvalitetssamtalen indkredses et eller flere udviklingspunkter, som dagtilbuddet skal arbejde særligt fokuseret med i de kommende år.

Du kan finde de lokale kvalitetsrapporter for dagtilbud, skoler og Ung i Aarhus nedenfor.

Ønsker du at læse mere om de udviklings- og tilsynspunker, der er givet ved de lokale kvalitetssamtaler, kan du finde en samlet oversigt i bilag 1 til ”Kvalitetsrapport for Børn og Unge”