Hvorfor kvalitetsrapporter

Hvorfor kvalitetsrapporter?

Rapporterne udarbejdes hvert andet år som et systematisk redskab til kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af tilbuddene til byens børn og unge.  

Kvalitetsrapporterne er et centralt element i byrådets lovpligtige tilsyn med enhederne i Børn og Unge og skal samtidigt honorere lovkravet om kvalitetsrapporter på folkeskoleområdet. Der udarbejdes både rapporter for Børn og Unge samlet set og for de enkelte skoler, dagtilbud og fritids- og ungdomsskoletilbud.

Kvalitetsrapporterne står ikke alene men følges op med lokale kvalitetssamtaler, hvor de enkelte rapportresultater drøftes med repræsentanter for såvel ledelse som forældre, medarbejdere og elever med henblik på at indkredse områder, hvor det går særligt godt, eller hvor der kan være behov for en ekstra indsats.  

Du kan læse mere om baggrunden for kvalitetsrapporterne i nedenstående pjece ”Om kvalitetsårshjul og kvalitetsudvikling i Børn og Unge ”. Herudover er rammer og retningslinjer for tilsynet med Børn og Unges enheder nærmere beskrevet under Tilsyn i Børn & Unge samt i Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen