Den sociale baggrund har stor betydning for, hvordan børn og unge klarer sig. Selvom flere udsatte unge trives bedre og begår mindre kriminalitet, er gabet mellem dem og andre unge fortsat markant, når det gælder trivsel, fravær, karaktergennemsnit, prøvefrekvens og påbegyndelse af ungdomsuddannelse.

Vi ser eksempelvis en stor forskel, svarende til et gab på 12,7% point, på andelen af børn og unge i specialtilbud i 4.-9. klasse, der ’tit’ eller ’meget tit’ er glade for skolen i sammenligning med resterende folkeskoleelever. Ser vi på gruppen af børn med dansk som andetsprog, kan vi allerede i dagtilbuddene konstatere en forskel i udviklingen af kompetencer, særligt inden for sprog, kultur og natur. Tilsvarende ser vi også sammenfald mellem de udsatte børn og unge samt gruppen af elever, som ikke består dansk og matematik i 9. klasse.

Du kan læse mere om ulige chancer for udsatte børn og unge i kapitel 4.1.1 i Kvalitetsrapport for Børn og Unge 2017.