Ulige chancer blandt børn og unge


Analyser i kvalitetsrapporten viser imidlertid, at den sociale baggrund og/eller særlige behov fortsat har stor betydning for, hvordan børnene og de unge klarer sig. Selvom der ses en positiv udvikling i forhold til deres trivsel og antallet af sigtelser, er gabet mellem de udsatte børn og unge og de øvrige børn og unge fortsat markant - både hvad angår trivsel, fravær, karaktergennemsnit, prøvefrekvens og påbegyndelse af ungdomsuddannelse.

Der ses eksempelvis fortsat en stor forskel (12,7 %) mellem andelen af folkeskoleelever i 4.-9. klasse, der ’tit’ eller ’meget tit’ er glade for skolen, når man sammenligner resultaterne mellem børn og unge i specialtilbud med de resterende børn. Ses der på gruppen af børn med dansk som andetsprog, kan der allerede i dagtilbuddene konstateres en forskel i udviklingen af kompetencer – særligt inden for sprog, kultur og natur. Tilsvarende er der også et væsentligt sammenfald mellem de udsatte børn og unge og gruppen af elever, som ikke består dansk og matematik i 9. klasse.

Du kan læse mere om ulige chancer for udsatte børn og unge i kapitel 4.1.1 i Kvalitetsrapport for Børn og Unge 2017.