Udfordringer i udskolingen


Hertil kommer at flere elever end tidligere føler, at de ikke er medbestemmende i undervisningen ligesom der ses en tendens til faldende motivation i udskolingen. Det gælder både ift. trivselsundersøgelsens spørgsmål om hvorvidt ”Undervisningen giver mig lyst til at lære mere” og ift. spørgsmålet ”Er undervisningen kedelig?” og ”Hjælper dine lærere dig på måder, som virker godt?”.

Du kan læse mere om elevernes uddannelsesparathed i kapitel 3.2.3 og om deres trivsel og fravær i kapitel 3.3.1. i Kvalitetsrapport for Børn og Unge 2017.