Generelt ser vi en dalende motivation blandt udskolingselever. Det kommer til udtryk i svarene på de spørgsmål vi stiller trivselsundersøgelsen:

”Giver undervisningen giver mig lyst til at lære mere?” ”Er undervisningen kedelig?” og ”Hjælper dine lærere dig på måder, som virker godt?”.

Derudover oplever flere elever end tidligere, at de ikke har medbestemmelse i undervisningen.

Du kan læse mere om elevernes uddannelsesparathed i kapitel 3.2.3 og om deres trivsel og fravær i kapitel 3.3.1. i Kvalitetsrapport for Børn og Unge 2017.