Tidlig dagtilbudsstart giver bedre sprogresultater


Her viser en analyse af de seneste fem års sprogscreeninger før skolestart af børn med dansk som andetsprog en klar sammenhæng mellem børnenes alder ved indskrivning i dagtilbud og deres resultater ved skolebegynderscreeningen. For de børn, der starter i dagtilbud, inden de fylder 1 år, ligger andelen uden sprogstøttebehov ved skolestart på 38,9 %, mens den for børn, der var 3 år eller ældre ved start i dagtilbud, ligger på 19,1 %

Ses der på sprogvurderingerne ved 3 år, viser resultaterne i øvrigt en betydelig forskel mellem børn med dansk som modersmål og børn med dansk som andetsprog. Her er andelen af børn med et alderssvarende sprog 91,0 % for de dansksprogede børn, ligger den for børnene med dansk som andetsprog ligger på 40,8%.

Du kan læse mere om børns tidlige sprogudvikling i kapitel 2.2.2 og om tidlige og forbyggende indsatser i dagtilbud, skole og fritids- og ungdomsskoletilbud i kapitel 4.1 i Kvalitetsrapport for Børn og Unge.