En analyse af de seneste fem års sprogscreeninger før skolestart af børn med dansk som andetsprog, viser en klar sammenhæng mellem børnenes alder ved indskrivning i dagtilbud og deres resultater ved skolebegynderscreeningen. For de børn, der starter i dagtilbud, inden de fylder 1 år, ligger andelen uden sprogstøttebehov ved skolestart på 38,9 %, mens den for børn, der var 3 år eller ældre ved start i dagtilbud, ligger på 19,1 %

Sprogvurderingerne ved 3 år viser en betydelig forskel mellem børn med dansk som modersmål og børn med dansk som andetsprog. Hvor andelen af børn med et alderssvarende sprog ligger på 91,0 % for de dansksprogede børn, ligger den for børnene med dansk som andetsprog på 40,8%.

Du kan læse mere om børns tidlige sprogudvikling i kapitel 2.2.2 og om tidlige og forbyggende indsatser i dagtilbud, skole og fritids- og ungdomsskoletilbud i kapitel 4.1 i Kvalitetsrapport for Børn og Unge.