Sundhedsudfordringer for børn med dansk som andetsprog


Bag dette tal gemmer der sig imidlertid en væsentlig variation – særligt når man sammenligner børn med dansk som andetsprog med børn med dansk som modersmål.

Her viser resultaterne, at andelen af overvægtige for børnene med dansk som andetsprog lå på 20,9%, mens den for børn med dansk som modersmål lå på 9,7%. Ses der på svær overvægt ligger andelene på henholdsvis 8,6% og 1,9 %.

Tilsvarende forskel ses i resultaterne for tandsundhed. Her viser resultaterne, at andelen af 5-årige med mange huller er 7,9 gange så stor blandt børn med dansk som andetsprog (14,2 %) end blandt børn med dansk som modersmål (1,8 %).

Læs mere om over- og undervægt og tandsundhed blandt de 0-6-årige i kapitel 2.3.2 og 2.3.3 og de 6-18-åriges sundhed og sunde vaner i kapitel 3.3.2 i Kvalitetsrapport for Børn og Unge 2017.