De 10,5% rummer nogle forskelligheder, når vi kigger på børn med dansk som andetsprog og børn med dansk som modersmål.

Resultaterne viser at andelen af overvægtige børn med dansk som andetsprog lå på 20,9%. Børn med dansk som modersmål lå på 9,7%. I forhold til svær overvægt, ligger andelene på henholdsvis 8,6% og 1,9 %.

I resultaterne for tandsundhed viser resultaterne, at andelen af 5-årige med mange huller er 7,9 gange større blandt børn med dansk som andetsprog (14,2 %) end blandt børn med dansk som modersmål (1,8 %).

Læs mere om over- og undervægt og tandsundhed blandt de 0-6-årige i kapitel 2.3.2 og 2.3.3 og de 6-18-åriges sundhed og sunde vaner i kapitel 3.3.2 i Kvalitetsrapport for Børn og Unge 2017.