Forældresamarbejdet har gennem flere år fået stor opmærksomhed i kommunens dagtilbud, skoler og fritids- og ungdomsskoletilbud – de seneste år med særligt fokus på samskabelse, ligeværdighed og gensidig forpligtelse.

I kvalitetsrapporten belyser vi temaet samarbejde og samskabelse med en række spørgsmål fra forældretilfredshedsundersøgelsen med fokus på inddragelse af forældrenes viden, dialog og vejledning. Resultaterne viser, at der fortsat er behov for opmærksomhed, og at samarbejde og samskabelse er et område, hvor flere dagtilbud, skoler og fritids- og ungdomsskoletilbud oplever, at de har et udviklingspotentiale.

Du kan læse mere om forældrenes oplevelse af samarbejdet og samskabelsen med dagtilbud, skoler og klubtilbud i Aarhus Kommune i kapitel 4.3 i Kvalitetsrapport for Børn og Unge 2017.