Flere er glade for skolen og færre bliver mobbet


Overordnet set viser resultaterne fra de seneste års elevtrivselsmålinger, at de aarhusianske elever trives bedre og færre bliver mobbet. Samtidig viser en kobling med den seneste klubtrivselsmåling, at 78,5% af de klubmedlemmer, som sjældent eller aldrig er glade for skolen, til gengæld er glade for deres klubtilbud. Dette indikerer, at de kommunale klubtilbud kan være med til at gøre en positiv forskel for de elever, der ikke trives i skolen. Generelt giver de unge udtryk for en høj trivsel i kommunens klubtilbud, hvor 91% har svaret, at de tit eller meget tit er glade for klubben. 

Du kan læse mere om børns og unges trivsel og sociale fællesskaber i kapitel 3.3.1 og 3.4.1 i Kvalitetsrapport for Børn og Unge 2017.