Resultaterne fra de seneste års elevtrivselsmålinger viser, at de aarhusianske elever trives bedre og færre bliver mobbet. Sammenholdt med den seneste klubtrivselsmåling, fremgår det at 78,5% af de klubmedlemmer, som sjældent eller aldrig er glade for skolen, til gengæld er glade for deres klubtilbud. Dette tyder på, at de kommunale klubtilbud er med til at gøre en positiv forskel for de elever, der ikke trives i skolen. Generelt giver de unge udtryk for en høj trivsel i kommunens klubtilbud, hvor 91% har svaret, at de tit eller meget tit er glade for klubben. 

Du kan læse mere om børns og unges trivsel og sociale fællesskaber i kapitel 3.3.1 og 3.4.1 i Kvalitetsrapport for Børn og Unge 2017.