Blandt de bundne prøvefag er faget engelsk topscorer med 8,0, mens matematik med 7,0 har laveste gennemsnitskarakter. Det modsvarer tendensen på landsplan. Gennemsnitskarakteren i dansk ligger på 7,1 og karakteren i den nye fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi på 7,4.

Efter en årrække med et stigende karaktergennemsnit i Aarhus, er det samlede gennemsnit dog faldet med 0,2 karakterpoint fra 2016 til 2017. Faldet skal ses i lyset af et højt karaktergennemsnit i skoleåret 2015/16.

Du kan læse mere om elevernes faglige udvikling og deres resultater ved folkeskolens afgangsprøver i kapitel 3.2.1 og 3.2.2 i Kvalitetsrapport for Børn og Unge 2017