Børn i dagtilbud udvikler de forventede kompetencer

Vurderingerne omfatter børnenes sociale og personlige udvikling såvel som udviklingen af deres sprog og motorik samt viden om natur, kultur og kulturelle værdier. Andelen af børn, der er vurderet i kategorierne ’Kan’ eller ’Kan næsten selv’ på mellem 80 % og 100 % for langt de fleste læringsmål, som indgår i vurderingen.

På enkelte områder ser vi variation på tværs af alder. For eksempel falder børnenes relative robusthed i takt med, at de bliver ældre. 95% af børnene er robuste ved start i vuggestue/dagpleje og 71% er robuste ved skolestart. Når vi sammenligner børn med dansk som modersmål og børn med dansk som andetsprog er der visse forsekelle, særligt i forhold til sprog, kultur og natur. Der er også forskelle når vi sammenligner drenge og piger. 

Du kan læse mere om vurderingen af børnenes kompetencer i kapitel 3 i Kvalitetsrapport for Børn og Unge 2017