Børn i dagtilbud udvikler de forventede kompetencer


Vurderingerne omfatter børnenes sociale og personlige udvikling såvel som udviklingen af deres sprog og motorik samt viden om natur, kultur og kulturelle værdier. Generelt ligger andelen af børn, der er vurderet i kategorierne ’Kan’ eller ’Kan næsten selv’ på mellem 80 % og 100 % for langt de fleste læringsmål, som indgår i vurderingen.

Dog ses der på enkelte områder lidt variation på tværs af alder. Eksempelvis ses der et fald i børnenes relative robusthed i takt med, at de bliver ældre. Således vurderes 95% af børnene at være robuste ved start i vuggestue/dagpleje, mens 71% vurderes robuste på vej mod skolestart. Samtidig kan der spores visse forskelle, når man sammenligner børn med dansk som modersmål og børn med dansk som andetsprog (særligt i forhold til sprog, kultur og natur) – samt når man sammenligner drenge og piger. 

Du kan læse mere om vurderingen af børnenes kompetencer i kapitel 3 i Kvalitetsrapport for Børn og Unge 2017