Vurderingerne omfatter børnenes sociale og personlige udvikling såvel som udviklingen af deres sprog og motorik samt viden om natur, kultur og kulturelle værdier. Andelen af børn, der er vurderet i kategorierne ’Kan’ eller ’Kan næsten selv’ på mellem 80 % og 100 % for langt de fleste læringsmål, som indgår i vurderingen.

På enkelte områder ser vi variation på tværs af alder. For eksempel falder børnenes relative robusthed i takt med, at de bliver ældre. 95% af børnene er robuste ved start i vuggestue/dagpleje og 71% er robuste ved skolestart. Når vi sammenligner børn med dansk som modersmål og børn med dansk som andetsprog er der visse forsekelle, særligt i forhold til sprog, kultur og natur. Der er også forskelle når vi sammenligner drenge og piger. 

Du kan læse mere om vurderingen af børnenes kompetencer i kapitel 3 i Kvalitetsrapport for Børn og Unge 2017