De seneste seks år er 9 ud af 10 unge gået i gang med en ungdomsuddannelse. Antallet af unge med dansk som andetsprog, der kommer i gang med en ungdomsuddannelse, er steget - både for drenge og piger.

Tallene for denne gruppe lå i 2017 på henholdsvis 85,1 % for drenge og 88,7 % for piger, mens den for de unge med dansk herkomst ligger på 92,4 % for drenge og 92,2 % for piger.

I gruppen af udsatte unge med en eller flere sociale foranstaltninger er 65,1% kommet i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter afslutning af folkeskolen.

Du kan læse mere om de unges overgang til ungdomsuddannelse i kapitel 3.2.5 og om chanceulighed for udsatte børn og unge i kapitel 4.1.1. i Kvalitetsrapport for Børn og Unge.