9 ud af 10 i gang med en ungdomsuddannelse


Andelen har ligget stabilt omkring de 90 % gennem de seneste seks år. Samtidig er andelen af unge med anden herkomst end dansk, der kommer i gang med en ungdomsuddannelse, steget – både for drenge og piger. Således ligger andelene for disse to grupper i 2017 (årgang 2015/16) på henholdsvis 85,1 % for drenge og 88,7 % for piger, mens den for de unge med dansk herkomst ligger på 92,4 % for drenge og 92,2 % for piger.

Ses der på gruppen af udsatte unge med en eller flere sociale foranstaltninger, er det imidlertid kun 65,1%, der er kommet i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter afslutning af folkeskolen.

Du kan læse mere om de unges overgang til ungdomsuddannelse i kapitel 3.2.5 og om chanceulighed for udsatte børn og unge i kapitel 4.1.1. i Kvalitetsrapport for Børn og Unge.